روغن موتور دیزلی اسپیدی 20W50
0 (0)

0دیدگاه کاربران

دسته:

در انبار موجود نمی باشد

روغن موتور دیزلی اسپیدی 20W50

0 (0)

0دیدگاه کاربران

دسته:

در انبار موجود نمی باشد

پایه محصول

معدنی

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

18

شاخص گرانوروی(VI)

115

دانسیتهKg/m³15°C

890

نفطه اشتعالC°

235

نفطه ریزشC°

-24

قلیایی کل TBN

11.5