روغن موتور دیزلی اسپیدی 40
0 (0)

0دیدگاه کاربران

دسته:

در انبار موجود نمی باشد

روغن موتور دیزلی اسپیدی 40

0 (0)

0دیدگاه کاربران

دسته:

در انبار موجود نمی باشد

پایه محصول

معدنی

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

16

شاخص گرانوروی(VI)

94

دانسیتهKg/m³15°C

900

نفطه اشتعالC°

235

نفطه ریزشC°

-15

قلیایی کل TBN

12