روغن موتور دیزلی اسپیدی 50
0 (0)

0دیدگاه کاربران

دسته:

در انبار موجود نمی باشد

روغن موتور دیزلی اسپیدی 50

0 (0)

0دیدگاه کاربران

دسته:

در انبار موجود نمی باشد

پایه محصول

معدنی

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

17.5

شاخص گرانوروی(VI)

92

دانسیتهKg/m³15°C

900

نفطه اشتعالC°

240

نفطه ریزشC°

-9

قلیایی کل TBN

11.5