روغن موتور سوپر اسپیدی 1 لیتری سپاهان 20W50
0 (0)

0دیدگاه کاربران

دسته:

در انبار موجود نمی باشد

روغن موتور سوپر اسپیدی 1 لیتری سپاهان 20W50

0 (0)

0دیدگاه کاربران

دسته:

در انبار موجود نمی باشد

پایه محصول

معدنی

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

19

شاخص گرانوروی(VI)

120

دانسیتهKg/m³15°C

890

نفطه اشتعالC°

225

نفطه ریزشC°

-24

قلیایی کل TBN

9