روغن موتور سوپر شارژ اسپیدی 15W40
0 (0)

0دیدگاه کاربران

دسته:

در انبار موجود نمی باشد

روغن موتور سوپر شارژ اسپیدی 15W40

0 (0)

0دیدگاه کاربران

دسته:

در انبار موجود نمی باشد

پایه محصول

معدنی

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

15.4

شاخص گرانوروی(VI)

130

دانسیتهKg/m³15°C

890

نفطه اشتعالC°

225

نفطه ریزشC°

-27

قلیایی کل TBN

12