روغن موتور سوپر شارژ اسپیدی 20W50
0 (0)

0دیدگاه کاربران

دسته:

در انبار موجود نمی باشد

روغن موتور سوپر شارژ اسپیدی 20W50

0 (0)

0دیدگاه کاربران

دسته:

در انبار موجود نمی باشد

پایه محصول

معدنی

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

18.3

شاخص گرانوروی(VI)

125

دانسیتهKg/m³15°C

890

نفطه اشتعالC°

230

نفطه ریزشC°

-24

قلیایی کل TBN

12